Our Story

Our Story ความเป็นมา

Location

Location สาขา

Quality

Quality คุณภาพ

ความเป็นมา บาร์บีคิวรีสอร์ท

ความเป็นมาของ BarBQ Resort

เกิดจากความชื่นชอบในการกินหมูกระทะ เราเชื่อว่าหมูกระทะเป็นส่วนหนึ่งของความสุข ในครอบครัวที่จะได้ใช้ช่วงเวลาคุณภาพร่วมกันกับคนที่เรารัก

BBQ Image

เราอยากยกระดับร้านหมูกระทะให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย ระดับภัตตาคารหรือโรงแรม

เราจึงสร้างสรรค์ส่วนตักอาหารเป็นบาร์ยาวมากกว่า 450เมตร

ด้วยเมนูบุฟเฟต์อาหารนานาชาตฺมากมายรวมกว่า 200เมนู

ภายในห้องตักอาหารปิดที่ควบคุมอุณหภูมิ และม่านอากาศป้องกันแมลง

BBQ Image

เราเสาะแสวงหาวัตถุดิบคุณภาพ สด อร่อย ปรุงสดใหม่ทุกวัน

และรังสรรค์เมนูโดยเชฟระดับแถวหน้า

ผ่านการควบคุมคุณภาพโดยกัปตันและฝ่ายดูแลอาหาร

BBQ Image

ด้วยความเชื่อของเราว่า...

"ข้ามิได้ชมชอบในรสชาติของหมูกระทะ

แต่ข้าชมชอบในบรรยากาศความสุขของหมูกระทะ"

BBQ Image


ความสุขอยู่หน้าเตา

"Happiness is all around BARBQ"